Kompetens och engagemang som ger resultat

Goda råd är lönsamma

Tänker du på rådgivning som hjälp med skatter, eller det komplicerade området moms där det är så lätt att göra fel, så är du absolut på rätt spår. Men för riktigt bra rådgivning, både för dig som ägare och för bolaget, krävs mer än att titta på siffror – man måste ta ett helhetsgrepp och utgå från hela företaget.

I vårt rådgivande arbete lägger vi stor vikt vid att analysera ditt företag. Vi ser till både företagets och företagarens bästa, och tittar på helheten: produkter, människor, lönsamhet, kvalitet i ekonomisk information och så vidare. På så sätt får vi en bra uppfattning om företaget fungerar som det är avsett att fungera. Vi kan också vara ett bollplank i frågor som rör affärsutveckling, till exempel genom att ställa de viktiga frågorna och ta fram underlagen inför besluten.

Vi analyserar inte bara det föregående året, utan kan även hjälpa dig med att se framåt och göra analyser och antaganden. Det kan röra budget, att ta fram underlag för kontakter med kreditgivare, bedöma effekterna av prisförändringar, investeringar eller nyanställningar.

Genom att titta på hur omvärlden ser ut, analysera trender i branschen och se på vilka konsekvenser ett beslut kan få på kort och lång sikt, kan våra medarbetare vara värdefulla resurser. Vi gör konkurrens- och benchmarking-analyser. Du får även råd inom många viktiga områden, till exempel ekonomisk planering, skatter och IT. Vi kan också hjälpa dig med kontakter till banker, kreditbolag och myndigheter.

Hör av dig om du vill hitta nya affärsfördelar genom kompetent rådgivning!

Aktuellt

Budgetproposition för 2020

Läs här

2019 års ekonomiska vårproposition

Läs här

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller

Skatter och personalliggare i byggverksamhet – få koll på nyligen framlagda budgetpropositionens innehåll

Läs vårt Nyhetsbrev nr 3 2015

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

Skillnader mellan K2 och K3?

Läs mer i vårt Nyhetsbrev Banker nr 1 2015